Feber wants to know …

Har du tejp på din dator?

View Results
  • Ja, både kamera och mikrofon
  • Ja, på kameran
  • Ja, på mikrofonen
  • Nej, jag litar på mjukvaran
  • Nej, ingen vill veta vad jag säger och gör
  • Vet inte
View Results