Feber wants to know …

Har du en smart högtalare i ditt hushåll?

View Results
  • Ja, en Google Home/Google Assistant
  • Ja, en högtalare som kör Amazon Alexa
  • Ja, en högtalare som kör Microsoft Cortana
  • Ja, en HomePod/Siri
  • Ja, fast ingen av ovanstående lösningar
  • Nej, men kommer antagligen att köpa
  • Nej, inte intresserad
  • Vet inte
View Results